Sharingfarming.net

CỦA NÔNG DÂN – DO NÔNG DÂN – VÌ NÔNG DÂN!

Hộ Nông Dân Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đã được chuẩn hóa đầu vào, các dịch vụ homestay, du lịch nông nghiệp

Công ty Vật tư, kỹ thuật công nghệ Cung cấp vật tư nông nghiệp cho người nông dân

Người Tiêu Dùng, Doanh Nghiệp Phân Phối Tiến hành hoạt động giao dịch, tiêu thụ sản phẩm

SharingFarming.Net Chuyển giao công nghệ Thương mại điện tử, hỗ trợ mở sàn, chuyển giao Giải pháp kết nối và giao dịch giữa Nông dân với các công ty vật tư, kỹ thuật công nghệ và người tiêu dùng, doanh nghiệp thu mua.

Link báo VNexnpress: https://startup.vnexpress.net/startup/thong-tin/sharingfarming-net-nong-dan-4-0-267.html