Hành tím Lý Sơn - Đặc sản Quảng Ngãi

QNLSGHTLS

120,000

Hành tím trồng theo chuẩn an toàn do Vinagroups Quảng Ngãi trực tiếp đầu tư sản xuất (dùng phân bón hữu cơ sinh học)
  • Giỏ 1Kg

    Giỏ 1Kg

    120,000
  • Giỏ 850g

    Giỏ 850g

    100,000