Chuối Già Hương

CGH1

18,000

Chuối là món ăn quá đổi thân thuộc! Chuối già vườn là chuối được thu hoạch đảm bảo đủ độ già của trái và để chín một cách tự nhiên. Do đó nải chuối có trọng lượng rất lớn